Tenutex

Tenutex® 20 mg/g + 225 mg/gBehandling flatlöss
Läkemedel i form av en kutan emulsion. Tenutex
® ingår i läkemedelsförsäkringen, EF. Fri prissättning.

Användarinformation
Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller Tenutex®?
100 ml kutan emulsion innehållerVerksamma ämnen: Disulfiram 2 g, bensylbensoat 22,5 g.

Övrigt: Kakaofett, stearinsyra, trolamin, cetostearylalkohol, eucalyptusolja, vatten.

Hur verkar Tenutex®?
Tenutex har parasitdödande effekt.

Innehavare av försäljningstillstånd
Bioglan AB

Box 503 10

202 13 Malmö

Tillverkare
Apotek Produktion & Laboratorier, Box 17, 201 20 Malmö

Vad används Tenutex® för?
Tenutex® är ett receptfritt läkemedel som är verksamt mot skabb (förstahandsval), huvudlöss och flatlöss1 (förstahandsval). Tenutex® kutan emulsion finns i tub om 100g hos ditt apotek (står i kylen). 

När ska Tenutex® inte användas?
Tenutex ska inte användas av dem som är allergiska mot organiska svavelföreningar i vulkaniserat gummi.

Att tänka på innan och under tiden du använder Tenutex®
Noggrann diagnostik, kontaktspårning och väl genomförd behandling är av stor vikt för ett lyckat resultat.

Tenutex kan ge upphov till gulfärgning eller en viss kvarstående doft hos vissa textilier. Använd därför alltid oömma kläder och textilier i samband med behandlingen.

Fläckurtagningsråd: Fläckarna bör snarast möjligt behandlas, vilket kan ske på förslagsvis följande sätt:

1. Kort blötläggning i fettlösningsmedel, om materialet så tillåter.

2. Krama ur plagget i tvättmedelslösning.

3. Tvätta med tvättmedel på vanligt sätt, helst i maskin

Tenutex innehåller cetostearylalkohol. Kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

Graviditet
Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid annan behandling än huvudlöss.

Amning
Okänt om Tenutex går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare vid annan behandling än huvudlöss.

Hur ska du använda Tenutex®
Massera skrev, armhålor och andra hårbevuxna ställen på kroppen (benen) med Tenutex. Huvudhåret behöver i regel inte behandlas, men skulle lössen uppträda där, behandlar man som vid huvudlöss. Tenutex får inte användas kring ögonen. Vid flatlöss i ögonhår bör läkare kontaktas. Vänta med all kroppstvätt i 2 dygn efter Tenutex behandlingen.

Vilka biverkningar kan Tenutex® ge?
Kan ge sveda på sönderriven hud.

Överkänslighetsreaktioner t ex hudrodnad, hudutslag, sveda, håravfall. Missfärgning av blont hår har rapporterats, antagligen orsakad av reaktion med kopparsalter i vattnet eller rester av hårvårdsmedel.

Allergiska hudrektioner mot organiska svavelföreningar.

Hur ska Tenutex® förvaras?

Förvaras vid 2-8 °C (i kylskåp).

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

¹Läkemedelsboken 2014

 

 

Sidan uppdaterades 2016-01-08. 

Läkemedelsinformation

Tenutex® är ett receptfritt läkemedel som är verksamt mot skabb, huvudlöss och flatlöss. Tenutex® är en kutan emulsion som innehåller disulfiram/bensylbensoat. Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Tenutex® för behandling av flatlöss. Vid behandling av flatlöss: Massera skrev, armhålor och andra hårbevuxna ställen på kroppen (t.ex. benen) med Tenutex®. Huvudhåret behöver i regel inte behandlas, men skulle lössen uppträda där, behandlar man som vid huvudlöss. Vänta med all kroppstvätt i 2 dygn efter Tenutex® behandlingen. Kontakt med ögonen skall undvikas. Flatlöss i ögonhår bör därför ej behandlas med Tenutex®. Innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). Läs bipacksedeln noga före användning.